• Sữa Tiệt Trùng Dalatte Có Đường 110ml

  (5)
  Thùng - 48 Hộp Original price was: 303.000 ₫.Current price is: 275.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Original price was: 303.000 ₫.Current price is: 275.000 ₫.
  Tổng: 275000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Có Đường 180ml

  (4)
  Thùng - 48 Hộp Original price was: 475.000 ₫.Current price is: 420.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Original price was: 475.000 ₫.Current price is: 420.000 ₫.
  Tổng: 420000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Ít Đường 110ml

  (5)
  Thùng - 48 Hộp Original price was: 303.000 ₫.Current price is: 275.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Original price was: 303.000 ₫.Current price is: 275.000 ₫.
  Tổng: 275000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Ít Đường 180ml

  (5)
  Thùng - 48 Hộp Original price was: 475.000 ₫.Current price is: 420.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Original price was: 475.000 ₫.Current price is: 420.000 ₫.
  Tổng: 420000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Ít Đường 220ml

  (1)
  Thùng - 48 Bịch Original price was: 425.000 ₫.Current price is: 398.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Original price was: 425.000 ₫.Current price is: 398.000 ₫.
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Khoai Tím Đậu Biếc 180ml

  (1)
  Thùng - 48 Hộp Original price was: 528.000 ₫.Current price is: 469.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Original price was: 528.000 ₫.Current price is: 469.000 ₫.
  Tổng: 469000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Không Đường 180ml

  (7)
  Thùng - 48 Hộp Original price was: 475.000 ₫.Current price is: 420.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Original price was: 475.000 ₫.Current price is: 420.000 ₫.
  Tổng: 420000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Vị Cam 110ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Original price was: 274.000 ₫.Current price is: 243.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Original price was: 274.000 ₫.Current price is: 243.000 ₫.
  Tổng: 243000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Vị Cam 170ml

  (2)
  Thùng - 48 Hộp Original price was: 419.000 ₫.Current price is: 372.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Original price was: 419.000 ₫.Current price is: 372.000 ₫.
  Tổng: 372000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Vị Đào 170ml

  (3)
  Thùng - 48 Hộp Original price was: 419.000 ₫.Current price is: 372.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Original price was: 419.000 ₫.Current price is: 372.000 ₫.
  Tổng: 372000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Vị Dâu 110ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Original price was: 274.000 ₫.Current price is: 243.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Original price was: 274.000 ₫.Current price is: 243.000 ₫.
  Tổng: 243000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Vị Dâu 170ml

  (4)
  Thùng - 48 Hộp Original price was: 419.000 ₫.Current price is: 372.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Original price was: 419.000 ₫.Current price is: 372.000 ₫.
  Tổng: 372000
  Thêm vào giỏ hàng
Giỏ Hàng 0

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Lọc theo:
Chat hỗ trợ
Chat ngay