Quận 1
Đơn Hàng
< 150.000đ
Đơn Hàng
> 150.000đ
 Đơn Hàng
≥ 200.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng
Quận 3
Đơn Hàng
< 150.000đ
Đơn Hàng
> 150.000đ
 Đơn Hàng
≥ 200.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng
Quận 4
Đơn Hàng
< 150.000đ
Đơn Hàng
> 150.000đ
 Đơn Hàng
≥ 200.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng
Quận 5
Đơn Hàng
< 150.000đ
Đơn Hàng
> 150.000đ
 Đơn Hàng
≥ 200.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng
Quận 6
Đơn Hàng
< 200.000đ
Đơn Hàng
> 200.000đ
 Đơn Hàng
≥ 250.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng
Quận 7
Đơn Hàng
< 200.000đ
Đơn Hàng
> 200.000đ
 Đơn Hàng
≥ 250.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng
Quận 8

| Phường 7 | Phường 15 |

Chưa Hỗ TrợChưa Hỗ TrợChưa Hỗ Trợ

| Phường1 | Phường 2 | Phương 3 |

Đơn Hàng
< 200.000đ
Đơn Hàng
> 200.000đ
 Đơn Hàng
≥ 250.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng

| Các Phường Còn Lại |

Đơn Hàng
< 250.000đ
Đơn Hàng
> 250.000đ
 Đơn Hàng
≥ 300.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng
Quận 10
Đơn Hàng
< 150.000đ
Đơn Hàng
> 150.000đ
 Đơn Hàng
≥ 200.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng
Quận 11
Đơn Hàng
< 200.000đ
Đơn Hàng
> 200.000đ
 Đơn Hàng
≥ 250.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng
Bình Thạnh
Đơn Hàng
< 150.000đ
Đơn Hàng
> 150.000đ
 Đơn Hàng
≥ 200.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng
Gò Vấp
Đơn Hàng
< 150.000đ
Đơn Hàng
> 150.000đ
 Đơn Hàng
≥ 200.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng
Tân Bình
Đơn Hàng
< 200.000đ
Đơn Hàng
> 200.000đ
 Đơn Hàng
≥ 250.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng
Tân Phú
Đơn Hàng
< 200.000đ
Đơn Hàng
> 200.000đ
 Đơn Hàng
≥ 250.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng
Bình Tân

 

| Bình Hưng Hoà B | Bình Trị Đông A | Tân Tạo | Tân Tạo A |

 

Chưa Hỗ Trợ Chưa Hỗ Trợ Chưa Hỗ Trợ

 

| Các Phường Còn Lại |

 

Đơn Hàng
< 250.000đ
Đơn Hàng
> 250.000đ
 Đơn Hàng
≥ 300.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng
Thành Phố Thủ Đức

 

 

| An Phú | An Khánh | An Lợi Đông | Bình Trưng Tây | Thạnh Mỹ Lợi | Thảo Điền | Thủ Thiêm |

 

Đơn Hàng
< 150.000đ
Đơn Hàng
> 150.000đ
 Đơn Hàng
≥ 200.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng

 

| Bình Trưng Đông | Cát Lái | Phú Hữu

 

Đơn Hàng
< 250.000đ
Đơn Hàng
> 250.000đ
 Đơn Hàng
≥ 300.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng

 

| Các Phường Còn Lại |

 

Đơn Hàng
< 250.000đ
Đơn Hàng
> 250.000đ
 Đơn Hàng
≥ 300.000đ
Phí
70.000đ
Phí
70.000đ
Phí
50.000đ
Quận 12

Lưu Ý: Chỉ Giao Hàng Vào Thứ 7 Hoặc Chủ Nhật. 

Đơn Hàng
< 250.000đ
Đơn Hàng
> 250.000đ
 Đơn Hàng
≥ 300.000đ
Phí
70.000đ
Phí
50.000đ
Phí
50.000đ
Hóc Môn

Lưu Ý: Chỉ Giao Hàng Vào Thứ 7 Hoặc Chủ Nhật. 

Đơn Hàng
< 250.000đ
Đơn Hàng
> 250.000đ
 Đơn Hàng
≥ 300.000đ
Phí
70.000đ
Phí
50.000đ
Phí
50.000đ
Củ Chi

Lưu Ý: Chỉ Giao Hàng Vào Thứ 7 Hoặc Chủ Nhật. 

Đơn Hàng
< 250.000đ
Đơn Hàng
> 250.000đ
 Đơn Hàng
≥ 300.000đ
Phí
70.000đ
Phí
50.000đ
Phí
50.000đ
Nhà Bè

 

| TT. Nhà Bè | Phước Kiển |

 

Đơn Hàng
< 200.000đ
Đơn Hàng
> 200.000đ
 Đơn Hàng
≥ 250.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng

 

| Các Khu Vực Còn Lại |

 

Chưa Hỗ Trợ Chưa Hỗ Trợ Chưa Hỗ Trợ
Bình Chánh

 

| Khu Dân Cư Trung Sơn |

 

Đơn Hàng
< 200.000đ
Đơn Hàng
> 200.000đ
 Đơn Hàng
≥ 250.000đ
Phí
50.000đ
Phí
30.000đ
Miễn Phí
Giao Hàng

 

| Các Khu Vực Còn Lại |

 

Chưa Hỗ Trợ Chưa Hỗ Trợ Chưa Hỗ Trợ
Cần Giờ

 

Chưa Hỗ Trợ Chưa Hỗ Trợ Chưa Hỗ Trợ
Giỏ Hàng 0

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Chat hỗ trợ
Chat ngay