Cửa Hàng Sữa Đà Lạt

Sữa Tươi Từ Cao Nguyên

100% Chuẩn Vị Tươi Đà Lạt

Sữa Tiệt Trùng

33 Sản Phẩm

Sữa Thanh Trùng

10 Sản Phẩm

Sữa Hạt - Trái Cây

6 Sản Phẩm

Sữa Chua Uống

9 Sản Phẩm

Sữa Chua Ăn

10 Sản Phẩm

Sản Phẩm Khác

6 Sản Phẩm
Sữa Tươi

Đà Lạt True Milk

100 Từ Cao Nguyên Đà Lạt

Sữa Tươi

Dalatte

Sữa Tươi Nguyên Bản

 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Vị Cam 110ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 274.000 ₫.Giá hiện tại là: 243.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 274.000 ₫.Giá hiện tại là: 243.000 ₫.
  Tổng: 243000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Vị Dâu 110ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 274.000 ₫.Giá hiện tại là: 243.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 274.000 ₫.Giá hiện tại là: 243.000 ₫.
  Tổng: 243000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Không Đường 180ml

  (7)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 475.000 ₫.Giá hiện tại là: 420.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 475.000 ₫.Giá hiện tại là: 420.000 ₫.
  Tổng: 420000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Ít Đường 180ml

  (5)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 475.000 ₫.Giá hiện tại là: 420.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 475.000 ₫.Giá hiện tại là: 420.000 ₫.
  Tổng: 420000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Có Đường 180ml

  (4)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 475.000 ₫.Giá hiện tại là: 420.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 475.000 ₫.Giá hiện tại là: 420.000 ₫.
  Tổng: 420000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Vị Cam 170ml

  (2)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 419.000 ₫.Giá hiện tại là: 372.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 419.000 ₫.Giá hiện tại là: 372.000 ₫.
  Tổng: 372000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Vị Dâu 170ml

  (4)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 419.000 ₫.Giá hiện tại là: 372.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 419.000 ₫.Giá hiện tại là: 372.000 ₫.
  Tổng: 372000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Vị Đào 170ml

  (3)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 419.000 ₫.Giá hiện tại là: 372.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 419.000 ₫.Giá hiện tại là: 372.000 ₫.
  Tổng: 372000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Ít Đường 220ml

  (1)
  Thùng - 48 Bịch Giá gốc là: 425.000 ₫.Giá hiện tại là: 398.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 425.000 ₫.Giá hiện tại là: 398.000 ₫.
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Ít Đường 110ml

  (5)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 303.000 ₫.Giá hiện tại là: 275.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 303.000 ₫.Giá hiện tại là: 275.000 ₫.
  Tổng: 275000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Có Đường 110ml

  (5)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 303.000 ₫.Giá hiện tại là: 275.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 303.000 ₫.Giá hiện tại là: 275.000 ₫.
  Tổng: 275000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tiệt Trùng Dalatte Khoai Tím Đậu Biếc 180ml

  (1)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 528.000 ₫.Giá hiện tại là: 469.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 528.000 ₫.Giá hiện tại là: 469.000 ₫.
  Tổng: 469000
  Thêm vào giỏ hàng
Sữa Tươi

Dalat Milk

Di Sản Từ Cao Nguyên

Sữa Tươi

TH True Milk

Thật Sự Thiên Nhiên

 • Sữa Tươi Tiệt Trùng Ít Đường TH true MILK 220ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 436.800 ₫.Giá hiện tại là: 415.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 436.800 ₫.Giá hiện tại là: 415.000 ₫.
  Tổng: 415000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tươi Tiệt Trùng Có Đường TH true MILK 220ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 436.800 ₫.Giá hiện tại là: 415.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 436.800 ₫.Giá hiện tại là: 415.000 ₫.
  Tổng: 415000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tươi Tiệt Trùng Nguyên Chất TH true MILK 220ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 436.800 ₫.Giá hiện tại là: 415.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 436.800 ₫.Giá hiện tại là: 415.000 ₫.
  Tổng: 415000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tươi Tiệt Trùng Sô Cô La TH true MILK 180ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 459.600 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 459.600 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.
  Tổng: 449000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tươi Tiệt Trùng Sô Cô La TH true MILK 110ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 295.800 ₫.Giá hiện tại là: 285.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 295.800 ₫.Giá hiện tại là: 285.000 ₫.
  Tổng: 285000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tươi Tiệt Trùng Hương Dâu TH true MILK 110ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 295.800 ₫.Giá hiện tại là: 285.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 295.800 ₫.Giá hiện tại là: 285.000 ₫.
  Tổng: 285000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tươi Tiệt Trùng Hương Dâu TH true MILK 180ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 459.600 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 459.600 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.
  Tổng: 449000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tươi Tiệt Trùng Nguyên Chất TH true MILK 110ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 295.800 ₫.Giá hiện tại là: 285.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 295.800 ₫.Giá hiện tại là: 285.000 ₫.
  Tổng: 285000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tươi Tiệt Trùng Ít Đường TH true MILK 110ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 292.800 ₫.Giá hiện tại là: 285.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 292.800 ₫.Giá hiện tại là: 285.000 ₫.
  Tổng: 285000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tươi Tiệt Trùng Có Đường TH true MILK 110ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 292.800 ₫.Giá hiện tại là: 285.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 292.800 ₫.Giá hiện tại là: 285.000 ₫.
  Tổng: 285000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tươi Tiệt Trùng Có Đường TH true MILK 180ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 459.600 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 459.600 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.
  Tổng: 449000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tươi Tiệt Trùng Ít Đường TH true MILK 180ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 459.600 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 459.600 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.
  Tổng: 449000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Sữa Tươi Tiệt Trùng Nguyên Chất TH true MILK 180ml

  (0)
  Thùng - 48 Hộp Giá gốc là: 459.600 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.

   

  • Bảo Quản: Nhiệt độ phòng
  • Hạn Sử Dụng: 6 Tháng
  • Lưu Ý: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên
  Giá gốc là: 459.600 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.
  Tổng: 449000
  Thêm vào giỏ hàng
Giỏ Hàng 0

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Chat hỗ trợ
Chat ngay